FTP server serv4you.janusvet.cz
Uživatelské jméno   Anonymní
Heslo   Pasivní režim
Výchozí adresář   SSL
Jazyk
Motiv
FTP mód   Binary       Automatic
Vymazat cookies   Admin
Pro vstup do WEB-FTP klienta se zalogujte!
Možnosti web-ftp klienta

Nahrávat,stahovat,měnit oprávnění,editovat,mazat,.....

Support/Podpora:

Podpora je dostupná na adrese www.janusvet.cz - LIVE Chat